Wat, waarom en hoe?

Ontdek wat het Inbound Release Platform (IRP) is, wat de voordelen zijn en hoe het werkt.

Wat is IRP?

Het Inbound Release Platform (IRP) is een digitaal platform dat de verschillende datastromen rond de douaneprocessen verzamelt. Op het platform wisselen de verschillende actoren in het inbound douaneproces informatie uit. Die kan zo ook hergebruikt worden. Het platform vormt een tussenschakel tussen de bedrijfssystemen en het PN/TS systeem van de douane voor alle goederenstromen in de haven van Antwerpen-Zeebrugge en de haven van Gent.

Waarom IRP?

In mei 2016 besliste Europa met de Union Customs Code (UCC) dat het proces voor goederen die de EU binnenkomen verandert. Een belangrijk onderdeel daarvan was het vervangen van alle bestaande ICT-systemen. Concreet betekent dit dat vanaf juni 2024 het nieuwe PN/TS-douanesysteem de bestaande ‘PLDA-Goederencomptabiliteit’ vervangt. Het Inbound Release Platform zorgt ervoor dat je gemakkelijker aan die verplichting voldoet. 

Wat is PN/TS?

Het PN/TS-douanesysteem wordt verplicht ingevoerd vanaf juni 2024. PN staat voor Presentation Notification (Kennisgeving van Aanbrengen). Een TSD staat voor Temporary Storage Declaration (Aangifte Tijdelijke Opslag). Dankzij de applicatie doe je een aangifte bij de douane van goederen die de EU binnenkomen. 

 

Deze aangiftes zijn verplicht als niet-Uniegoederen tijdelijk worden opgeslagen onder douanetoezicht. Ze blijven daar tot ze onder een andere douaneregeling geplaatst worden. Voor het binnenbrengen van unie-goederen is ook een PN bericht verplicht.

PN staat voor Presentation Notification (Kennisgeving van Aanbrengen) en TSD staat voor Temporary Storage Declaration (Aangifte Tijdelijke Opslag).

Proces van binnenbrengen vóór PN/TS

Het proces van binnenbrengen vóór PN/TS ziet er als volgt uit: 

 1. De rederij dient een Entry Summary Declaration (ENS) in, in de eerste haven van aankomst. Daar maakt de douane een eerste risicoanalyse.
 2. De rederij stuurt een vrachtlijst (CUSCAR bericht) naar de douane (PLDA Goederencomptabiliteit).
 3. De vrachtlijst (CUSCAR) wordt geactiveerd. Voor Antwerpen is dat bij passage van het schip in Vlissingen.
 4. De goederen zijn nu onder Temporary Storage (TS) bij de terminal.
 5. De douane heeft het recht om goederen onder Temporary Storage te controleren.
 6. Alle goederen in Temporary Storage moeten een douanebestemming krijgen (afschrijven van de vrachtlijst).
   

Nieuw invoerproces na PN/TS implementatie

 1. De rederij dient een Entry Summary Declation (ENS) in, in de eerste haven van aankomst. Daar maakt de douane een eerste risicoanalyse.
 2. De rederij stuurt een Arrival Notification (AN). Dat is verplicht voor elke vorm van transport die de EU binnenkomt.
 3. De scheepsagent dient een pre-lodge Temporary Storage Declaration (TSD) in. Dat gebeurt voor de goederen van het schip worden gelost. Het TSD bericht is de vrachtlijst.
 4. De terminal bevestigt de fysieke lossing van de goederen door het insturen van een Presentation Notification (PN). Die activeert de Temporary Storage Declaration (TSD) en wordt beschouwd als het moment waarop de goederen worden aangemeld bij de douane. 
 5. De goederen zijn nu onder Temporary Storage (TS) bij de terminal.
 6. De douane heeft het recht om goederen onder Temporary Storage te controleren.
 7. Alle goederen in Temporary Storage moeten een douanebestemming krijgen (afschrijven van de vrachtlijst).
   

IRP helpt om de nieuwe regelgeving te volgen

Het Inbound Release Platform is een tool om aan de PN/TS verplichting te voldoen, maar het is meer dan dat. 

 

Het platform bevat volgende functionaliteit: 

 • Temporary Storage Declaration (TSD) ontvangen, verwerken en versturen.
 • Presentation Notification (PN) automatisch creëren en versturen.
 • Re-export Notification (REN) en eventueel transferbericht voor transshipmentlading automatisch creëren en versturen.
 • Transparantie bieden de rond het douaneproces in de haven, ook in geval van controle door douane en/of FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen).
 • Voorzien in het verplichte RTO voorraadbeheer voor de terminals.
 • Vrijgaveberichten (Customs Status Release) voor alle goederentypes.
 • Aansturen van het douanelicht in Certified Pick-up (CPu).
 • IRP webinterface en Import Consignment API. Die stuurt de TSD gegevens en status updates over het aanmeld- en afschrijvingsproces door naar de betrokken partijen in het achterland. Zo optimaliseer en automatiseer je het indienen van de vervolgaangifte en plan je efficiënter je transporten.
 • Aanbieden van de Proof of Union Status (PoUS) voor Unie-goederen
   

Wat is een Proof of Union Status (POUS)?

De douane beschouwt alle goederen als niet-Uniegoederen, tenzij je het tegendeel kan bewijzen. De bewijslast wordt strikter opgelegd in PN/TS. Concreet betekent dit dat met de introductie van het PN/TS-douanesysteem voor alle unie-goederen een effectief bewijs van unie-goederen moet worden aangeleverd bij de douane.

 

Unie-goederen die je zonder Proof of Union Status aanmeldt, beschouwt de douane dus als niet-Uniegoederen. Ze worden onterecht opgenomen in de Temporary Storage en moeten na aanbrengen van een PoUS manueel door de douane worden verwerkt. Tot dan blijven de goederen geblokkeerd op de terminal.

Wat is een Proof of Union Status (POUS)?

Hoe werkt IRP?

Het ICS2 proces voor de rederij, met een Entry Summary Declaration (ENS) en Arrival Notification (AN), blijft behouden buiten het IRP.

Inbound Release IRP flowchart voor goederen van buiten de EU of Europese Unie.
 1. De scheepsagent stuurt voor de lossing op de terminal een pre-lodged Temporary Storage Declaration (TSD) naar het Inbound Release Platform (IRP). Het platform verwerkt de informatie en stuurt ze door naar de douane. 
 2. De terminaloperator lost de goederen en stuurt een losbericht (TD) naar het IRP. 
 3. Het IRP gebruikt de informatie uit de TSD van de scheepsagent en het losbericht van de terminaloperator om een Presentation Notification (PN) te creëren en naar de douane te sturen. De goederen worden opgeslagen in de Ruimte voor Tijdelijke Opslag van de terminal en staan nu onder toezicht van de douane.
 4. De scheepsagent en de terminal kunnen alle data en updates van het IRP ontvangen via API of consulteren in de web interface. 
 5. De ontvanger of zijn logistieke dienstverleners kunnen zich abonneren en zo de voor hen relevante data en updates ontvangen via de Import Consignment API of op de IRP webinterface. De aangever, vaak een logistieke dienstverlener, stuurt een vervolgaangifte naar het IDMS of NCTS-systeem van de douane. Pre-lodged aangiften en de automatisatie daarvan worden mogelijk gemaakt dankzij de gegevens die via de Import Consignment API toestromen.
 6. De douane voert eventuele documentaire en/of fysieke controles uit en koppelt de controle- en aanzuiveringsgegevens terug naar het IRP. 
 7. Zodra de douane aan het IRP bevestigt dat alle aangiften zijn vrijgegeven, creëert IRP automatisch een Customs Status Release (vrijgavebericht) en zijn de goederen douanetechnisch klaar om de terminal te verlaten. 

Wat zijn de voordelen?

Het Inbound Release Platform zorgt voor een efficiënter, transparanter en veiliger aangifte proces bij de douane

 • Een kosten-efficiënte manier om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen als scheepsagent of terminaloperator.
 • Een eenvoudige manier om informatie uit te wisselen met verschillende ketenpartners.
 • Transparantie over de hele keten.
 • Een veilig proces om goederen vrij te geven volgens de juiste douanebepalingen.
   

Hoe wordt IRP uitgerold?

Het uitrolplan zal worden opgemaakt in samenwerking met IRP Product Governence. Op basis van de locatie en het type goederen kan de timing van de livegang verschillen om de overgang voor de hele havengemeenschap zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 

Het onboardingplan zal de startdatum bevatten. Het actuele onboardingplan zal je hier kunnen vinden van zodra de nodige input voor handen is.

Partners

Het Inbound Release Platform is ontstaan uit een samenwerking van NxtPort, een dochterbedrijf van Port of Antwerp-Bruges, en The Way Forward, een project van Alfaport Voka om digitale basisinfrastructuur in de havens te ontwikkelen. Port of Antwerp-Bruges ondersteunt het project en is betrokken in de samenwerking. Ook North Sea Port steekt zijn schouders onder dit collectieve project.

Dit vind je misschien ook interessant